• :
  • :

lichct

Hình hoạt động
Liên kết website

Boyte

syt

Boyte

hagl

hagl

Tin tức

  xxthong bao moi thau

 

Tải bài viết   

 

                     SỞ Y TẾ GIA LAI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   BỆNH VIỆN YDCT&PHCN                                 Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

                 Số: 96/TB-BV                                               Gia Lai, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

                       

THÔNG BÁO

 V/v mời thầu nhà xe và căn tin Bệnh viện

 

Thời hạn hợp đồng giữ xe và căn tin của Bệnh viện năm học 2017 – 2019 đã hết. Để chuẩn bị tốt cho công tác trông giữ xe và căn tin của Bệnh viện; Bệnh viện YDCT&PHCN Gia Lai sẽ tổ chức đấu thầu giữ xe và căn tin. Với những thông tin sau:

 1. Đối tượng

  - Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và năng lực, có lý lịch rõ ràng, không vi phạm pháp luật, không có tiền án, tiền sự được tham gia dự thầu.

  - Ban lãnh đạo, viên chức và người đang làm việc tại Bệnh viện không được tham gia đấu thầu.

 2. Thời gian, thủ tục đăng ký

  - Thời gian: từ ngày thông báo đến trước 14h00 ngày 15/3/2019.

 - Thủ tục: nộp CMND và hộ khẩu (bản sao có công chứng) cho Phòng TC-HC khi đăng ký, số điện thoại liên hệ: 0269.3824945 (gặp đ/c Mỹ).

 3. Hình thức đấu thầu   

 - Thông báo đấu thầu sẽ được niêm yết trên bảng thông báo và đăng trên website của Bệnh viện.

- Thời gian đấu thầu nhà xe và căn tin là 02 năm/lần.

- Đấu thầu công khai, rộng rãi: nhà xe và căn tin độc lập. Chào giá cạnh tranh bằng hình thức bỏ phiếu kín, người ra giá cao nhất là người trúng thầu.

- Cách xác định người trúng thầu: Bệnh viện công khai phiếu ra giá ngay trong buổi đấu thầu; người ra giá cao nhất là người trúng thầu.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu thầu

  - Thời gian: Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 15/3/2019 (nếu người tham gia đấu thầu đến trễ quá 05 phút sẽ không được đấu thầu).

 - Địa điểm: Hội trường Bệnh viện YDCT&PHCN Gia Lai (tầng 2).

 5. Lệ phí dự thầu

  - Không có

 6. Giá khởi điểm:

 - Nhà xe: 4.000.000đ (Bốn triệu đồng chẵn)/tháng.

 - Căn tin: 6.000.000 (Sáu triệu đồng chẵn)/tháng.

 7. Thời hạn kí hợp đồng: 02 năm (từ ngày ký hợp đồng thực hiện).

 8. Vị trí khu vực:

 - Khu vực nhà xe: nhà xe bệnh viện (13 Đặng Thùy Trâm, P. Hoa Lư, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai).

 - Khu vực căn tin: khu E của bệnh viện (13 Đặng Thùy Trâm, P. Hoa Lư, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai).

 9.  Người trúng đấu giá phải thực hiện những yêu cầu sau:

  - Niêm yết công khai mức giá ăn uống, phí giữ xe cụ thể theo quy định.

 - Tổ chức quản lý, điều hành cơ sở vật chất đảm bảo xanh sạch đẹp.

 - Trong quá trình giữ xe, nếu để xảy ra mất xe, hư hỏng xe, cháy nổ xe thì người trúng thầu quyền giữ xe phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

 - Người trúng thầu quyền căn tin phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nếu để xảy ra vấn đề không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

 - Trong trường hợp trúng thầu cả giữ xe và căn tin thì người trúng thầu phải thực hiện tất cả những nội dung trên.

 Bệnh viện thông báo cho tất cả các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện có nhu cầu tham gia đấu thầu được biết.

  

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị, cá nhân quan tâm;

- Website bệnh viện;

- Bảng thông tin bệnh viện;

- Lưu: TCHC, VT.

 

 

P.GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Lý Tiến Thành

 

Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền – Phục Hồi Chức Năng Gia Lai
Địa chỉ: 13 Đặng Thùy Trâm, tổ 13, phường Hoa Lư, Tp Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: 0593.824.945  |    Fax: 0593.720196
Đường dây nóng bệnh viện: 0966611717
Email: bvdongygialai@gmail.com
Website: http://ydctphcn.com.vn/

Design by Hero

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter